YOGA

YOGA

 

 

Välj bland olika typer, instruktörer och platser!

 

 

Från Naturnära KundaliniYogaCenter finns Jan och Kathleen på plats och erbjuder Gongbad: www.nkyc.se

 

Linnea Jensen från Vild och Lugn mixar dynamiskt hathayoga med lugn restorativeyoga.

www.vildochlugn.com


Test på SUP Board Yoga med Jane och Peter

                janerhinoyoga@gmail.com

Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande. Syftet med all yoga är att skapa en djupgående balans i både kropp och sinne för att uppnå en ökad medvetenhet. Under vårt event "ut & njut" erbjuder vi två former av yoga vid olika tidpunkter varje dag.

SUP Board YOGA

Prova på Yoga så nära vattnet man kan komma på SUP board. Jane och Peter kommer att visa er grunderna för att känna härlig mindfullness på vattnet

Klasser

lördag

17.00-19.00


söndag

09:00-11:00


Gongbad

Gongen är effektiv mot ett rastlöst och stressat sinne, du kan släppa djupt liggande spänningar/blockeringar under ett gongpass speciellt utformat att balansera hela dig. Din upplevelse kan därmed bli att du känner dig vitaliserad till både kropp och sinne. Gongens vibrationer balanserar din kropp och sinne och ger en djup avslappning. Du "badar" i gongens vibrationer som sköljer igenom din kropp och sinne! Före gongen spelas förbereder vi oss med ett kort yogapass och efter gongen avslutar vi med en meditation. Plats ine i Tentipitältet.

 

         Klasser


        söndag   09:15-10:30 och 10:45-12:00

Yoga hatha & restorative

Linnea Jensen från Vild och Lugn mixar dynamiskt hathayoga med lugn restorativeyoga.

Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna. Yogans mjuka, fysiska positioner hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer. Positionerna kombineras med andningsövningar och meditations för att uppnå balans mellan kropp och sinne. Genom inspel av  restorative yoga får ni även mjuka och avslappnande positioner som ger kropp och sinne maximal avlastning. Plats Tentipi tältet och Skrakholmen. Kostar 200:-/ Yoga pass

Klasser

Skrakholmen


Tentipi tältet Ekön


fredag

19:00-20:15


lördag

08:00-09:15

lördag

19:00-20:15


söndag

08.00-09.15


Acroyoga

Acroyoga blandar yogans balans och medvetenhet med parakrobatikens samarbete och tillit. Jane och Peter Hjelmqvist, från Yogaslackers håller i acroyoga klasser, se schemat. Kom själv eller med en vän! Övningar sker i grupper om tre. Ingen förkunskaper krävs! Varje acroyogapass kommer att vara olika.

Kostnad 100 kr/person.

Plats Gräsplanen utanför Tentipi tält.

 

 

         Klasser

 

        lördag    09:00-10:00

        söndag   10.00-11.00

Följ oss på instagram och tagga era bilder med #utonjutigryt https://www.instagram.com/utonjutigryt/

ut o njut   I  Ekövägen 6, 610 42 Gryt  I    073-041 03 88   I   ostkustenkajak@telia.com